Audiostacja

SZUKAJ

Produkty firmy Moog | Moog Minimoog Voyager RME


Minimoog Voyager Rack Mount jest syntezatorem monofonicznym w wersji rakowej – 5U
Tor sygnału rozpoczyna się od trzech napięciowych oscylatorów VCO, jednego generatora szumu i jednego preampu dla zewnętrznych sygnałów audio. Sygnał jest przetwarzany przez moduł dwóch filtrów Mooga i jedenego stereo VCA (Voltage Controlled Amplifier). Źródłem modulacji są dwa generatory obwiedni ADSR (Attack Decay Sustain Release) oraz jedno LFO (Low Frequency Oscillator).

Cyfrowe funkcje Voyagera umożliwiają zapisywanie presetów użytkownika i transmisję MIDI w obie strony. Za pomocą MIDI również można dokonywać upgrade-u oprogramowania urządzenia. Voyager jest wyposażony w interfejs użytkownika w postaci wyświetlacza z regulatorem kontrastu, przyciskami -1/+1, przyciskami kursora do nawigacji, przyciskiem ENTER i 3 przyciski funkcyjne do wyboru trybu pracy Voyagera. Master Mode umożliwia dostęp do ustawień globalnych. Edit Mode pozwala na dostęp do ustawień zapisanych jako preset a Panel Mode umożliwia dostęp do presetów i również jest trybem używanym podczas gry na instrumencie.
Voyager Sound Samples by moogmusicinc

Dane techniczne

MODUŁ OSCYLATORÓW:

 • Moduł Oscylatorów składa się z trzech szerokopasmowych VCO (Voltage Controlled Oscillators) z możliwością płynnej zmiany kształtu fali sygnału,
 • FREQUENCY 2 kontrolery sterują zmianą częstotliwości oscylatora drugiego i trzeciego o +/- 7 półtonów w odniesieniu do oscylatora pierwszego,
 • OCTAVE 3 przełączniki zakresu częstotliwości oscylatorów w sześciu oktawach
 • WAVE 3 kontrolery umożliwiające płynną regulację kształtu fali wygenerowanych przez oscylatory, zaczynając od trójkątnej, przez piłokształtną , prostokątną, kończywszy na wąskim prostokącie,
 • 1-2 SYNC przełącznik umożliwiający synchronizację drugiego oscylatora do częstotliwości oscylatora 1, co pozwala na uzyskanie niezwykłych efektów brzmieniowych,
 • 3-1 FM przełącznik umożliwia na liniową modulację częstotliwości oscylatora 1 przez oscylator 3,
 • 3 KEYBOARD CONTROL przełącznik odłącza oscylator 3 od kontroli przez klawiaturę,
 • 3 FREQ przełącznik obniżający częstotliwości oscylatora 3 w zakresie sub – audio, co pozwala na pracę w niskich częstotliwościach lub pracę jako oscylator modulujący,
 • 3 FREQ przełącznik obniżający częstotliwość pracy oscylatora trzeciego do zakresu subbasowego, co pozwala wykorzystać go jako źródło niskich częstotliwości lub oscylator modulujący.

MODUŁ MIKSERA:

 • Pięciokanałowy mikser pozwalający na łączenie źródeł sygnałów i kontrolę kolejności ich filtrowania,
 • Input Level: pięć kontrolerów pozwalających na ustawienie poziomów oscylatorów, szumu, oraz zewnętrznego sygnału audio,
 • Pięć przełączników umożliwiających włączanie i wyłączanie poszczególnych źródeł sygnału,
 • Dioda LED umożliwia ustawienie odpowiedniego poziomu zewnętrznego sygnału audio.

Działający w dwóch trybach moduł filtrów Moog posiada podwójny filtr dolnoprzepustowy i górno/dolnoprzepustowy. Tryb pierwszy polega na równoległej współpracy dwóch filtrów dolnoprzepustowych, po jednym na każdy kanał wyjściowy. Tryb drugi to działające szeregowo filtry: górnoprzepustowy i dolnoprzepustowy.
MODUŁ FILTRÓW:

 • CUTOFF - kontroler odcięcia obu filtrów w całym zakresie audio,
 • SPACING - kontroler reguluje odstęp pomiędzy częstotliwościami dwóch filtrów dolnoprzepustowych lub kontroluje częstotliwości filtru górnoprzepustowego, pracuje w zakresie+/- 3 oktaw,
 • RESONANCE – kontroler ustawia zakres rezonansu obydwu filtrów od „0” aż do wartości powodujących oscylację,
 • KEYBOARD CONTROL AMOUNT – kontroler ustawia jak dużo filtry mają się otwierać i zamykać podczas wyzwalania dźwięku za pomocą klawiatury sterującej Voyager`a Rack Mount,
 • DUAL LOWPASS/ HIGHPASS-LOWPASS – przełącznik pomiędzy dwoma trybami pracy modułu filtrów.

Moduł obwiedni generuje dwa szeroko zakresowe obwiednie ADSR (Attack Decay Sustain Release). Filtr obwiedni przesuwa filtr i kształtuje modulację. Obwiednia głośności ( Volume Envelope) kształtuje ogólną głośność.
MODUŁ OBWIEDNI:

 • ATTACK – dwa potencjometry odpowiedzialne za czas ataku obwiedni,
 • DECAY – dwa potencjometry ustalają stałą czasu zanikania obwiedni,
 • SUSTAIN – dwa potencjometry odpowiedzialne za czas wybrzmienia obwiedni,
 • RELEASE – dwa potencjometry ustalające czas wybrzmienia obwiedni,
 • AMOUNT TO FILTER – determinuje jak bardzo obwiednia filtra będzie otwierać i zamykać filtr od całkowitej inwersji obwiedni do pełnego zadziałania nie odwróconej,
 • ENVELOPE GATE – przełącznik, który decydujący o źródle impulsów wyzwalających działanie obwiedni: klawiatura lub źródło zewnętrzne.

MODUŁ LFO:

 • LFO (Low Frequency Oscillator) generuje fale trójkątne, prostokątne, Sample & Hold, wygładzone Sample & Hold, służące do modulacji sygnałów,
 • RATE - reguluje współczynnik LFO w skali od 0,2 Hz (jeden cykl co pięć sekund) do 50 Hz (50 razy na sekundę),
 • SYNC – przełącznik źródła synchronizacji LFO pomiędzy klawiaturą, zewnętrzną obwiednią, innym zewnętrznym źródłem lub dezaktywuje synchronizację,
 • RATE dioda LED – umożliwia kontrolę wzrokową częstotliwości pracy oscylatora.

MODUŁ SZYN MODULACJI:
Pozwala wybrać źródło, przeznaczenie oraz kształt modulacji sygnału dla szyn MOD WHEEL i EXT PEDAL/ON.

 • SOURCE dwa przełączniki wyboru źródła modulacji spośród LFO (fal trójkątnych i prostokątnych), trzeciego oscylatora, Sample & Hold, zewnętrznego źródła modulacji (MOD2) lub szumu,
 • DESTINATION dwa przełączniki, wybierające miejsce skierowania sygnału spośród wszystkich oscylatorów, tylko oscylatora drugiego, tylko oscylatora trzeciego, częstotliwości odcięcia filtra, kształtu fali oscylatorów i częstotliwości LFO,
 • SHAPING - dwa przełączniki pozwalające wybrać sygnał nacisku klawiszy,
 • obwiednię filtra, głośność (velocity) lub przebieg modulacji danej szyny,
 • AMOUNT dwa potencjometry regulujące ogólny poziom modulacji na każdej szynie.

MODUŁ WYJŚCIA:

 • MASTER VOLUME – potencjometr, który reguluje główny poziom głośności instrumentu na wyjściu,
 • HEADPHONE VOLUME – potencjometr ten reguluje poziom głośności słuchawek,
 • HEADPHONES JACK: ¼" – wyjście słuchawkowe.

MODUŁ GLIDE I DOSTROJENIE:

 • GLIDE – potencjometr służy do regulacji szybkości zmiany napięcia elektrycznego klawiatury od krótkiego do kilku sekund,
 • FINE TUNING pozwala dostroić cały instrument.

PANEL TYLNY ZŁĄCZA:

 • AUDIO OUT RIGHT i LEFT (MONO),
 • Są to główne wyjścia audio. Przełącznik umożliwia wybranie niezbalansowanego (- 2dBm) lub zbalansowanego wyjścia ( +4 dBm, 600Ohm).

MIXER EXT IN:

 • Umożliwia podpięcie każdego zewnętrznego źródła dźwięku (złącze jack).

MIX OUT/FILTER AUDIO IN
To jest wyjście TRS, które może być użyte do zainsertowania np. zewnętrznego efektu pomiędzy wyjście miksera a wejście do filtrów Mooga za pomocą zwykłego kabla insertowego. Przy standardowych podłączeniach sygnał kierowany jest z miksera bezpośrednio do filtrów. W tym wypadku dodany efekt, bądź inne zewnętrzne urządzenie zostanie wpięte w pętle i będzie modulowane przez filtry Voyagera.

Acessory ports.
Wejścia.
Standardowe męskie złącze DB-25 dla sygnałów CV/gate:

CV:

 • VOLUME,
 • PAN,
 • FILTER CUTOFF,
 • OSCILLATOR WAVEFORM,
 • OSCILLATOR PITCH,
 • MOD2 (EXTERNAL MOD SOURCE),
 • MOD1 (CONTROLS PEDAL/ON MOD BUS AMOUNT),
 • SAMPLE AND HOLD IN,
 • ENVELOPES RATE,
 • LFO RATE,
 • T.S. X,
 • T.S. Y,
 • T.S. A.

GATES:

 • LFO SYNC,
 • ENVELOPES GATE,
 • SAMPLE AND HOLD GATE,
 • RELEASE,
 • T.S. GATE.

Wyjścia
Standardowe żeńskie złącze DB-25, które umożliwia dostęp do sygnałów wyjściowych CV i Gate z Voyagera. Dedykowany VX-351 CV Expander może być podłączony do tego złącza, by wypuścić te sygnały jackiem ¼". O to następujące sygnały, które są rutowane do tego portu:

 • KEYBOARD GATE,
 • KEYBOARD CV,
 • KEYBOARD PRESSURE CV,
 • KEYBOARD VELOCITY CV,
 • X, Y, Z CV OUTPUTS FROM THE T.S. INPUTS,
 • MOD 1 i MOD2,
 • MOD i PITCH WHEELS,
 • MOD BUS OUTPUTS,
 • FILTER I VOLUME ENVELOPES,
 • LFO TRIANGLE AND SQUARE WAVE,
 • SAMPLE AND HOLD STEPPED AND SMOOTHED OUTPUT,
 • NOISE.

ZŁĄCZA:

 • MIDI IN,
 • THRU,
 • MIDI OUT.

ZASILANIE:

 • Standardowy kabel zasilający, 100-250 VAC, 50-60 Hz. Minimoog Voyager może być podłączony wszędzie na świecie bez specjalnych przejściówek ani adapterów.

do góry
×
Bądź na bieżąco z Audiostacją!
Zostaw swój e-mail i bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami.