Audiostacja

SZUKAJ

Produkty firmy Moog | Moog Minimoog Voyager Electric Blue


Minimoog Voyager Electric Blue jest nie tylko najlepiej brzmiącym, ale również fantastycznie wyglądającym syntezatorem

Syntezator Minimoog Voyager analogowym syntezatorem monofonicznym. Zawiera on w zasadzie wszystkie cechy oryginalnego Minimooga Model D, który został wyprodukowany przez Moog Music, INC 1970/82. Posiada on wiele dodatkowych funkcji w tym trójwymiarową powierzchnie dotykową, MIDI IN i MIDI OUT, rozbudowane opcje patch oraz wiele innych nowych funkcji.

Tor sygnału zaczyna się od trzech wysoce stabilnych oscylatorów napięciowych, jednego generatora szumów i jednego przedwzmacniacza dla zewnętrznych sygnałów audio. Następnie Modyfikacja sygnału następuje za pomocą dwóch filtrów Moog i jednego stereo VCA (Voltage Controlled Amplifier). Źródłem modulacji są dwa generatory obwiedni ADSR (Attack Decay Sustain Release) oraz jeden LFO (Low Frequency Oscillator). Instrument posiada 44 klawiszową dynamiczną klawiaturę czułą na docisk, kółka pitch band i modulacji oraz trójwymiarową powierzchnie dotykową i wiele kontrolerów i wejść jack control/pedal.

MINIMOOG VOYAGER ma bardzo solidną budowę a przedni panel instrumentu może być ustawiony pod wieloma kontami. Zasilany może być napięciem od 100 do 240 V.

Dane techniczne

Moduł oscylatorów
Moduł Oscylatorów składa się z trzech szerokopasmowych VCO (Voltage Controlled Oscillators) z możliwością płynnej zmiany kształtu fali sygnału.

 • FREQUENCY - 2 kontrolery sterują zmianą częstotliwości oscylatora drugiego i trzeciego o +/- 7 półtonów w odniesieniu do oscylatora pierwszego,
 • OCTAVE - 3 przełączniki zakresu częstotliwości oscylatorów w sześciu oktawach,
 • WAVE - 3 kontrolery umożliwiające płynną regulację kształtu fali wygenerowanych przez oscylatory, zaczynając od trójkątnej, przez piło kształtną, prostokątną, kończąc na wąskim prostokącie,
 • 1-2 SYNC - przełącznik umożliwiający synchronizację drugiego oscylatora do częstotliwości oscylatora 1, co pozwala na uzyskanie niezwykłych efektów brzmieniowych,
 • 3-1 FM - przełącznik umożliwia na liniową modulację częstotliwości oscylatora 1 przez oscylator 3.3 KEYBOARD CONTROL - przełącznik odłącza oscylator 3 od kontroli przez klawiaturę,
 • 3 FREQ - przełącznik obniżający częstotliwości oscylatora 3 w zakresie sub – audio, co pozwala na pracę w niskich częstotliwościach lub pracę jako oscylator modulujący,
 • 3 FREQ - przełącznik obniżający częstotliwość pracy oscylatora trzeciego do zakresu subbasowego, co pozwala wykorzystać go jako źródło niskich częstotliwości lub oscylator modulujący.

MODUŁ MIKSERA:

 • Pięciokanałowy mikser pozwalający na łączenie źródeł sygnałów i kontrolę kolejności ich filtrowania,
 • Input Level: pięć kontrolerów pozwalających na ustawienie poziomów oscylatorów, szumu oraz zewnętrznego sygnału audio,
 • Pięć przełączników umożliwiających włączanie i wyłączanie poszczególnych źródeł sygnału,
 • Dioda LED umożliwia ustawienie odpowiedniego poziomu zewnętrznego sygnału audio.

Moduł filtrów
Działający w dwóch trybach moduł filtrów Moog posiada podwójny filtr dolnoprzepustowy i górno/dolnoprzepustowy. Tryb pierwszy polega na równoległej współpracy dwóch filtrów dolnoprzepustowych, po jednym na każdy kanał wyjściowy. Tryb drugi to działające szeregowo filtry; górnoprzepustowy i dolnoprzepustowy.

 • CUT OFF - kontroler odcięcia obu filtrów w całym zakresie audio,
 • SPACING - kontroler reguluje odstęp pomiędzy częstotliwościami dwóch filtrów dolnoprzepustowych lub kontroluje częstotliwości filtru górnoprzepustowego, pracuje w zakresie+/- 3 oktaw,
 • RESONANCE – kontroler ustawia zakres rezonansu obydwu filtrów od „0” aż do wartości powodujących oscylację,
 • KEYBOARD CONTROL AMOUNT – kontroler ustawia jak dużo filtry mają się otwierać i zamykać podczas wyzwalania dźwięku za pomocą klawiatury sterującej Voyager`a Rack Mount,
 • DUAL LOWPASS/ HIGHPASS-LOWPASS – przełącznik pomiędzy dwoma trybami pracy modułu filtrów.

MODUŁ OBWIEDNI:

 • Moduł obwiedni generuje dwa szeroko zakresowe obwiednie ADSR (Attack Decay Sustain Release). Filtr obwiedni przesuwa filtr i kształtuje modulację. Obwiednia głośności ( Volume Envelope) kształtuje ogólną głośność,
 • ATTACK – dwa potencjometry odpowiedzialne za czas ataku obwiedni,
 • DECAY – dwa potencjometry ustalają stałą czasu zanikania obwiedni,
 • SUSTAIN – dwa potencjometry odpowiedzialne za czas wybrzmienia obwiedni,
 • RELEASE – dwa potencjometry ustalające czas wybrzmienia obwiedni,
 • AMOUNT TO FILTER – determinuje jak bardzo obwiednia filtra będzie otwierać i zamykać filtr od całkowitej inwersji obwiedni do pełnego zadziałania nie odwróconej,
 • ENVELOPE GATE – przełącznik, który decydujący o źródle impulsów wyzwalających działanie obwiedni: klawiatura lub źródło zewnętrzne.

MODUŁ LFO:

 • LFO (Low Frequency Oscillator) generuje fale trójkątne, prostokątne, Sample & Hold, wygładzone Sample & Hold, służące do modulacji sygnałów,
 • RATE - reguluje współczynnik LFO w skali od 0,2 Hz (jeden cykl co pięć sekund) do 50 Hz (50 razy na sekundę),
 • SYNC – przełącznik źródła synchronizacji LFO pomiędzy klawiaturą, zewnętrzną obwiednią, innym zewnętrznym źródłem lub dezaktywuje synchronizację,
 • RATE dioda LED – umożliwia kontrolę wzrokową częstotliwości pracy oscylatora.

MODUŁ SZYN MODULACJI:

 • Pozwala wybrać źródło, przeznaczenie oraz kształt modulacji sygnału dla szyn MOD WHEEL i EXT PEDAL/ON,
 • SOURCE dwa przełączniki wyboru źródła modulacji spośród LFO (fal trójkątnych i prostokątnych), trzeciego oscylatora, Sample & Hold, zewnętrznego źródła modulacji (MOD2) lub szumu,
 • DESTINATION dwa przełączniki, wybierające miejsce skierowania sygnału spośród wszystkich oscylatorów, tylko oscylatora drugiego, tylko oscylatora trzeciego, częstotliwości odcięcia filtra, kształtu fali oscylatorów i częstotliwości LFO,
 • SHAPING - dwa przełączniki pozwalające wybrać sygnał nacisku klawiszy,
 • obwiednię filtra, głośność (velocity) lub przebieg modulacji danej szyny,
 • AMOUNT dwa potencjometry regulujące ogólny poziom modulacji na każdej szynie.

MODUŁ WYJŚCIA:

 • MASTER VOLUME – potencjometr, który reguluje główny poziom głośności instrumentu na wyjściu,
 • HEADPHONE VOLUME – potencjometr ten reguluje poziom głośności słuchawek,
 • HEADPHONES JACK: ¼" – wyjście słuchawkowe.

MODUŁ GLIDE I DOSTROJENIE:

 • GLIDE – potencjometr służy do regulacji szybkości zmiany napięcia elektrycznego klawiatury od krótkiego do kilku sekund,
 • FINE TUNING pozwala dostroić cały instrument.

PANEL KLAWIATURY:

 • czterdzieści cztery klawisze - parametry Pitch, Gate, Velocity i Pressure,
 • kontrolery kołowe (wheels) Pitch o zakresie +/- 1 oktawa, Mod regulujący gain szyny Mod Wheel,
 • Glide i Relase przełączniki pozwalające regulować te parametry w czasie rzeczywistym,
 • trójwymiarowy panel dotykowy Touch Surface.

Panel Tylny
Dziesięć złączy oznaczonych czerwonym kolorem, współpracujących z dowolnym źródłem CV lub dowolnym pedałem ekspresji, regulujących następujące parametry:

 • VOLUME,
 • PAN,
 • FILTER CUTOFF,
 • WAVEFORM,
 • PITCH,
 • MOD2 - EXTERNAL MODULATION SOURCE,
 • MOD1 - EXTERNAL CONTROL OF THE PEDAL MOD. BUS,
 • SAMPLE AND HOLD IN,
 • ENVELOPES RATE,
 • LFO RATE.

PORT ACCESSORY:

 • Port wyjściowy w standardzie DB-25 dla sygnałów CV/Gate generowanych przez syntezator, dedykowany do użycia z VX-351 Voyager CV Expander.

LFO SYNC:

 • Złącze pozwalające na podłączenie przełącznika nożnego lub gate w celu wyzwolenia początku cyklu przebiegu.

ENVELOPES GATE:

 • Złącze umożliwiające wyzwolenie obwiedni.

SAMPLE AND HOLD GATE:

 • Złącze służące wyzwoleniu nowej próbki (sampla).

RELEASE:

 • Przełącznik nożny podłączony do tego złącza pełni taką samą funkcję jak przycisk znajdujący się w lewej części panelu kontrolnego urządzenia.

MIEXER EXT IN:

 • Mixer Ext In podłączenie jakiegokolwiek sygnału audio o poziomie instrumentalnym lub liniowym pozwala na zmiksowanie go z sygnałem z oscylatora i filtrowanie.

MIX OUT/FILTER AUDIO IN:

 • Na tym wyjściu pojawia się sygnał audio przed wejściem do filtra. Przy standardowych ustawieniach sygnał do filtra jest kierowany bezpośrednio z miksera, jednak podłączywszy do tego gniazda standardowy kabel insertowy (jack 1/4" TRS rozdwajający się na dwa jack 1/4" TS) możliwe staje się włączenie efektu lub innego urządzenia w pętlę, i zmodulowanie go za pomocą filtra Voyagera.

LEFT (MONO) AND RIGHT AUDIO OUTPUTS:

 • Niesymetryczne wyjścia. W trybie stereo wyjścia prawe i lewe, po podłączeniu kabla wyłącznie do wyjścia Left otrzymujemy sygnał monofoniczny.

12V LAMP:

 • Złącze pozwalające na podłączenie małej lampki zasilanej napięciem 12V za pomocą złącza BNC.

podobne złącze służące wyzwoleniu obwiedni.

AUDIO OUT RIGHT i LEFT (MONO):

 • Są to główne wyjścia audio. Przełącznik umożliwia wybranie nie zbalansowanego (- 2dBm) lub zbalansowanego wyjścia ( +4 dBm, 600Ohm).

MIXER EXT IN:

 • Umożliwia podpięcie każdego zewnętrznego źródła dźwięku (złącze jack).

MIX OUT/FILTER AUDIO IN:

 • To jest wyjście TRS, które może być użyte do zainsertowania np. zewnętrznego efektu pomiędzy wyjście miksera a wejście do filtrów Mooga za pomocą zwykłego kabla insertowego. Przy standardowych podłączeniach sygnał kierowany jest z miksera bezpośrednio do filtrów. W tym wypadku dodany efekt, bądź inne zewnętrzne urządzenie zostanie wpięte w pętle i będzie modulowane przez filtry Voyagera.

Wejścia
Standardowe męskie złącze DB-25 dla sygnałów CV/gate
CV:

 • VOLUME,
 • PAN,
 • FILTER CUTOFF,
 • OSCILLATOR WAVEFORM,
 • OSCILLATOR PITCH,
 • MOD2 (EXTERNAL MOD SOURCE),
 • MOD1 (CONTROLS PEDAL/ON MOD BUS AMOUNT),
 • SAMPLE AND HOLD IN,
 • ENVELOPES RATE,
 • LFO RATE,
 • T.S. X,
 • T.S. Y,
 • T.S. A.

GATES:

 • LFO SYNC,
 • ENVELOPES GATE,
 • SAMPLE AND HOLD GATE,
 • RELEASE,
 • T.S. GATE.

Wyjścia
Standardowe żeńskie złącze DB-25, które umożliwia dostęp do sygnałów wyjściowych CV i Gate z Voyagera. Dedykowany VX-351 CV Expander może być podłączony do tego złącza, by wypuścić te sygnały jackiem ¼". O to następujące sygnały, które są rutowane do tego portu:

 • KEYBOARD GATE,
 • KEYBOARD CV,
 • KEYBOARD PRESSURE CV,
 • KEYBOARD VELOCITY CV,
 • X, Y, Z CV OUTPUTS FROM THE T.S. INPUTS,
 • MOD 1 i MOD2,
 • MOD i PITCH WHEELS,
 • MOD BUS OUTPUTS,
 • FILTER I VOLUME ENVELOPES,
 • LFO TRIANGLE AND SQUARE WAVE,
 • SAMPLE AND HOLD STEPPED AND SMOOTHED OUTPUT,
 • NOISE.

ZŁĄCZA:

 • MIDI IN, THRU i MIDI OUT.

ZASILANIE:

 • Standardowy kabel zasilający, 100-250 VAC, 50-60 Hz. Minimoog Voyager może być podłączony wszędzie na świecie bez specjalnych przejściówek ani adapterów.
do góry
×
Bądź na bieżąco z Audiostacją!
Zostaw swój e-mail i bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami.