Audiostacja

SZUKAJ

Konkurs VintageZagraj na gitarze Vintage, wygraj struny marki Rotosound!

Jeśli masz gitarę marki Vintage, zagraj na niej swój ulubiony cover i prześlij nam link do wideo z nagraniem coveru.

Laureat otrzymuje struny do gitary elektrycznej lub do basu marki Rotosound:
5 kompletów dowolnie wybranego modelu strun Rotosound do gitary elektrycznej lub 2 komplety dowolnie wybranego modelu strun Rotosound do basu.

Wskazówki:
Staraj się nagrać wideo nie dłuższe niż 5 minut.
Staraj się nie nadużywać efektów gitarowych.

Oceniamy:
Ekspresję, czystość, dokładność i technikę gry na gitarze marki Vintage.
Nie oceniamy wizualnej strony nagrania.

Zgłoszenia:
Przy zgłoszeniu podaj swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz model gitary Vintage.
Bezpośredni link do nagrania możesz przesłać na:
www.facebook.com/VintagePolska lub marketing@audiostacja.pl
Na adres: marketing@audiostacja.pl możesz także przesłać link do ściągnięcia przez nas nagrania.

Terminy zgłoszeń:
Na Twoje zgłoszenie czekamy do 7.02.2017.

Zapraszamy!

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Organizatorem konkursu jest firma Audiostacja s.c. z siedzibą w Łomiankach, ul. Kolejowa 93/95, NIP: 1132529123.
 2. Konkurs nie jest grą losową, w szczególności: loterią fantową, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, zakładem wzajemnym, ani żadną inną formą do której stosuje się przepisy ustawy z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).
 3. Konkurs trwa w terminie 01.01.2017 – 7.02.2017.
 4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i akceptacją jego treści.
 5. Konkurs polega na zgłoszeniu przez Uczestnika nagrania wideo z wykonaniem przez Uczestnika dowolnego coveru na gitarze marki Vintage.
 6. Zgłoszenia dokonuje się wysyłając link do nagrania oraz dane Uczestnika: imię, nazwisko, adres-email, na adres: marketing@audiostacja.pl lub poprzez profil społecznościowy: www.facebook.com/VintagePolska.
 7. Uczestnikiem Konkursu jest ten, kto spełni łącznie warunki: jest pełnoletni, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz miejsce zamieszkania na terytorium RP, poda dane osobowe i wyrazi zgodę na ich przetwarzanie w celu wykonania przez organizatora obowiązków wynikających z Regulaminu.
 8. Uczestnik zostaje wykluczony z Konkursu, gdy: zgłosi nagranie wobec którego zachodzi realne podejrzenie naruszenia praw autorskich osób trzecich, gdy zgłosi nagranie, w którym Uczestnik sam nie wykonuje utworu, gdy zgłosi nagranie, które zawiera treści naruszające prawo, dobre obyczaje, normy moralne.
 9. Najlepszym wykonaniem będzie to, które będzie ekspresyjne, będzie wykonane czysto, dokładnie i przedstawi ciekawą technikę gry na gitarze marki Vintage
 10. Wybrane nagranie oraz dane Zwycięzcy (imię, nazwisko) zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Organizatora.
 11. Nagrodą jest do wyboru: 5 kompletów strun do gitary elektrycznej marki Rotosound lub 2 komplety strun do basu marki Rotosound.   
 12. Laureat przenosi na Organizatora nieodpłatnie całość autorskich praw majątkowych do nagrania wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich znanych w chwili podpisania oświadczenia polach eksploatacji, w tym wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej kierowanej od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej zgodnie z przepisem art. 10 ust 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144 z 2002 r. poz. 1204). Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych jest Organizator.
 13. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 101 z 2002 r. poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu art. 7 ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), zwanych „Danymi” jest Organizator.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany, skrócenia, wydłużenia, zawieszenia lub odwołania Konkursu lub części Konkursu. W takim przypadku Organizator zobowiązuje się do poinformowania Uczestników poprzez opublikowanie informacji w tym zakresie na stronie internetowej Organizatora.
 15. Regulamin obowiązuje od 1.01.2017.
×
Bądź na bieżąco z Audiostacją!
Zostaw swój e-mail i bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami.